Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde huisvangebed@ywam.nl

Volle Week van Gebed in de GebedsSchuur

In de week van 17 t/m 24 januari 2021 vond wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed plaats. Tijdens deze week was er ook gelegenheid om vanaf maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari tussen 09.00 – 18.00 uur te bidden. Vanuit de omgeving en zelfs uit Zwolle kwamen zo’n 16 mensen, die samen 45 uren hebben gebeden in de GebedsSchuur. Het was opbouwend en verfrissend om de zegen te ontvangen van diegene, die voor je aanwezig was. Na een uur in Gods aanwezigheid te  hebben doorgebracht was het heerlijk om diegene die  na je kwam te zegenen in Jezus’ Naam voor haar of zijn tijd met God.

Het thema was: BLIJF IN MIJN LIEFDE – een prachtig thema om mee bezig te zijn, Het bebehorende boekje was zeer inspirerend.
We kijken met dankbaarheid terug op deze Week van Gebed en zien uit om te gaan zien, wat de gebeden hebben uitgewerkt.